SAMSUNG GALAXY A21S

SAMSUNG GALAXY A21S

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်း ၿလွၵ်ႉ(ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း)ႁဝ်း မိူဝ်ႈမႃး ႁႂ်ႈပျေႃႇ မိူဝ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိူဝ်းၸ်ႂ ဢေႃႈ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

29/8/63

HTC Desire 20 Proႁူဝ်ယွႆႈ HTC Desire 20 Pro

ၵႃႈၶၼ်မႂ်ႇ 9,700 ฿

ၵႃႈၶၼ်ပိုတ်ႇတူဝ်  ..... ฿ 

ပိုတ်ႇတူဝ်မိူဝ်ႈ 17/6/2019

ၼႃႈၾူၼ်း 6.5 ၼိဝ်ႉ

သႅၼ်သိူဝ်ႇ(Sensor)
 ထတ်းၸႅတ်ႈလၢႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႆႈ (Fingerprint)
ၵိူင်းၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း (Accelerometer)
ထတ်းၸႅတ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိူင်ႈ လႆႈ (Accelerometer)
ပိုတ်ႇ/ပိတ်ႉၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် (Proximity)
ၵိူင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်း (Gyroscope)

မီးပၼ်လိူၵ်ႈ 3 သီ
လမ်, ၶဵဝ်, တွင်ႉၾႃႉ

ႁပ်ႉႁႅင်း  3G , 4G , 
သႂ်ႇသိမ်း 2 ဢၼ်လႆႈ  Nano

ဢႅၼ်းၻရွႆး Android 10
ရႅမ်း 6 ၵႅၵ်ႉ
တီႈၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ 128 ၵႅၵ်ႉ
လႄႈႁပ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ MicroSDXC

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ 4 တူဝ်
လင် 48+8+2+2 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈၼႃႈ 25 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ထႆႇဝိၻီးဢူဝ်း HD,4K

မၢၵ်ႇႁႅင်း ပႅတ်ႇထရီႇ Li-Pol 5,000 မီႇလီဢႅမ် (Standard Battery)
ထႅမ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၾႆးဝႆးလႆႈ15W (Fast Charging)

ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး 
သူင်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ

သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9

inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1

Facebook = https://web.facebook.com/commerce/products/4400620823342403/?rt=9&referral_code=page_shop_tab&ref=page_shop_tab


#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း

14/8/63

Samsung Galaxy A10s


ႁူဝ်ယွႆႈ Samsung Galaxy A10s

ၵႃႈၶၼ်မႂ်ႇ 4,200 ฿

ၵႃႈၶၼ်ပိုတ်ႇတူဝ်  4,490 ฿

ပိုတ်ႇတူဝ်မိူဝ်ႈ 12/8/2019

ၼႃႈၾူၼ်း 6.2 ၼႅဝ်ႉ

သႅၼ်သိူဝ်ႇ(Sensor)
 ထတ်းၸႅတ်ႈလၢႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႆႈ (Fingerprint)
ၵိူင်းၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း (Accelerometer)
ပိုတ်ႇ/ပိတ်ႉၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် (Proximity)
ထတ်းသၢင်ႈၵိူင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်း (Gyroscope)

မီးပၼ်လိူၵ်ႈ 4 သီ
လမ်, ၶဵဝ်, ၼမ်ႉငိုၼ်း,လႅင်

ႁပ်ႉႁႅင်း  2G,3G , 4G ,
သႂ်ႇသိမ်း 2 လႆႈ  Nano

ဢႅၼ်းၻရွႆး 9 Pie
ရႅမ်း 2 ၵႅၵ်ႉ
တီႈၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ 32 ၵႅၵ်ႉ
လႄႈႁပ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ MicroSD 512Gb

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ 2 တူဝ်
လင် 13+2 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈၼႃႈ 8 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ

မၢၵ်ႇႁႅင်း ပႅတ်ႇထရီႇ Li-Pol 4,000 မီႇလီဢႅမ် (Standard Battery)

ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး
သူင်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ

သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
Facebook = https://web.facebook.com/commerce/products/3270977799660307/


#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း


2/8/63

Samsung Galaxy M21


ႁူဝ်ယွႆႈ Samsung Galaxy M21


ၵႃႈၶၼ်မႂ်ႇ 6,750 ฿

ၵႃႈၶၼ်ပိုတ်ႇတူဝ်  6,990 ฿ 

ပိုတ်ႇတူဝ်မိူဝ်ႈ 19/3/2020

ၼႃႈၾူၼ်း 6.4 ၼႅဝ်ႉ

သႅၼ်သိူဝ်ႇ(Sensor)
 ထတ်းၸႅတ်ႈလၢႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႆႈ (Fingerprint)
မၢႆတွင်းၼႃႈတႃ လႆႈ (Face Detection)
ၵိူင်းၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း (Accelerometer)
ၾႆးၼႃႈၾူၼ်း ၶိုၼ်ႈ/ယွမ်း ပၼ်လႆႈၵူၺ်း (Ambient light)
ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိူင်ႈလႆႈ (Accelerometer)
ပိုတ်ႇ/ပိတ်ႉၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် (Proximity)
ထတ်းသၢင်ႈၵိူင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်း (Gyroscope)

မီးပၼ်လိူၵ်ႈ 3 သီ
လမ်, ၶဵဝ်, ၼမ်ႉငိုၼ်း

ႁပ်ႉႁႅင်း  3G , 4G , 
သႂ်ႇသိမ်း 2 လႆႈ  Nano

ဢႅၼ်းၻရွႆး 10.0
ရႅမ်း 4 ၵႅၵ်ႉ
တီႈၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ 64 ၵႅၵ်ႉ
လႄႈႁပ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ MicroSD 512Gb

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ 3 တူဝ်
လင် 48+8+5 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈၼႃႈ 20 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ထႆႇဝိၻီးဢူဝ်း HD , 4K (3840x2160)

မၢၵ်ႇႁႅင်း ပႅတ်ႇထရီႇ Li-Pol 6,000 မီႇလီဢႅမ် (Standard Battery)
ႁပ်ႉၵၢၼ်သႂ်ႇႁႅင်းၾႆးဝႆး လႆႈ 15W (Fast Charging)

ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး 
သူင်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ

သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
Facebook = https://web.facebook.com/commerce/products/2992981370828941/


#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း


29/7/63

OPPO A92


ႁူဝ်ယွႆႈ OPPO A92

ၵႃႈၶၼ်မႂ်ႇ 8,800 ฿

ၵႃႈၶၼ်ပိုတ်ႇတူဝ်  8,999 ฿

ပိုတ်ႇတူဝ်မိူဝ်ႈ 21/4/2020

ၼႃႈၾူၼ်း 6.5 ၼႅဝ်ႉ

သႅၼ်သိူဝ်ႇ(Sensor)
 ထတ်းၸႅတ်ႈလၢႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႆႈ (Fingerprint)
မၢႆတွင်းၼႃႈတႃ လႆႈ (Face Detection)
ၵိူင်းၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း (Accelerometer)
ၾႆးၼႃႈၾူၼ်း ၶိုၼ်ႈ/ယွမ်း ပၼ်လႆႈၵူၺ်း (Ambient light)
ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိူင်ႈလႆႈ (Accelerometer)
ပိုတ်ႇ/ပိတ်ႉၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် (Proximity)
ထတ်းသၢင်ႈၵိူင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်း (Gyroscope)

မီးပၼ်လိူၵ်ႈ 2 သီ
လမ်, ၶၢဝ်, ၵမ်ႇ ဢူရူဝ်ႊရ

ႁပ်ႉႁႅင်း  3G , 4G ,
သႂ်ႇသိမ်း 2 လႆႈ  Nano
သႂ်ႇလႆႈၸွမ်းၵၼ် Sim+Memory Hybridsim

ဢႅၼ်းၻရွႆး 10
ရႅမ်း 8 ၵႅၵ်ႉ
တီႈၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ 128 ၵႅၵ်ႉ
လႄႈႁပ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ MicroSD 256Gb

ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ 4 တူဝ်
လင် 48+8+2+2 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈၼႃႈ 16 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ထႆႇဝိၻီးဢူဝ်း HD (3840x2160)

မၢၵ်ႇႁႅင်း ပႅတ်ႇထရီႇ Li-Pol 5,000 မီႇလီဢႅမ် (Standard Battery)
ႁပ်ႉၵၢၼ်သႂ်ႇႁႅင်းၾႆးဝႆး လႆႈ 18W (Fast Charging)

ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး
သူင်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ

သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
Facebook =
https://web.facebook.com/commerce/products/4347905675249470/

#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း

28/7/63

OPPO A12

ႁူဝ်ယွႆႈ OPPO A12
ၵႃႈၶၼ်မႂ်ႇ 4,390 ฿
ၵႃႈၶၼ်ပိုတ်ႇတူဝ် 4,599 ฿
ပိုတ်ႇတူဝ်မိူဝ်ႈ 15/7/2020
ၼႃႈၾူၼ်း 6.2 ၼႅဝ်ႉ
သႅၼ်သိူဝ်ႇ(Sensor)
ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း လႆႈ (Fingerprint)
ၵိူင်းၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း (Accelerometer)
ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိူင်ႈလႆႈ (Accelerometer)
ပိုတ်ႇ/ပိတ်ႉၼႃႈၾူၼ်းလႆႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် (Proximity)
ထတ်းသၢင်ႈၵိူင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵူၺ်း (Gyroscope)
မီးပၼ်လိူၵ်ႈ 2 သီ
လမ်,သွမ်ႇ
ႁပ်ႉႁႅင်း 3G , 4G
သႂ်ႇသိမ်းလႆႈ Nano
ဢႅၼ်းၻရွႆး 10
ရႅမ်း 3 ၵႅၵ်ႉ
တီႈၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ 32 ၵႅၵ်ႉ
လႄႈႁပ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ MicroSD 256Gb
ၵွင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ 2 တူဝ်
လင် 13+2 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈၼႃႈ 5 လၢၼ်ႉၽိသျႅဝ်ႉ
ၵွင်ႈထႆႇဝိၻီးဢူဝ်း HD
မၢၵ်ႇႁႅင်း ပႅတ်ႇထရီႇ Li-Pol 4,230 မီႇလီဢႅမ် (Standard Battery)
ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး
သူင်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ငိုၼ်းႁ ၸၢတ်ႈပၢၼ်


သင်ႇသိုဝ်ႉၵေႃႈလႆႈ ၽႃႇသႃႇထႆး 600฿
ၵႃႈသူင်ႇၾရီး ၶႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉလႆႈၸႂ်ထွမ်ႇ လမ်းၼႂ်းပွတ်းပႅတ်းၶႃႈ
https://youtu.be/mhNoJTw_5Tw
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉလႆႈၸႂ်ဢၢၼ်ႇ လမ်းၼႂ်းပွတ်းပႅတ်းၶႃႈ
http://auctiong.uamulet.com/AuctionGoodsDetail.aspx?qid=532675


သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
Facebook = https://web.facebook.com/saifakhawn/photos/a.894474667425453/1337828263090089/?type=3&theater

#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း


ပိူင်ပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လၢႆႈ

ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၾရီး လႆႈ တီႈ
เข้าห้องเรียน ออนไลน์ ได้ที่
👉👉👉👉👉👉
https://line.me/R/ti/g/xqBJsJOjpG
👆👆👆👆👆👆
ၸိူဝ်းၾရီး​တႄႉ​တေလိူၵ်ႈပူင်သွၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ
ฟรีบางรายการเท่านั้น
Course
ႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇပူင်သွၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ
ဝၼ်းထိ 1/8/2020
ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းတဵမ် 5990฿
ၽႂ်လၢတ်ႈဝႆႉထႃႇဢွၼ်တၢင်း 0 ၵေႃႉ
တေယွမ်းလူင်းပၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ
ၵႃႈၶၼ်လိူဝ် 1990฿
ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ 0 ၵေႃႉ
ပေႃးတဵမ်ယဝ်ႉ ႁပ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ဝၢႆး 3 လိူၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇ
ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းတဵမ် 5990฿ ပၵတိ
တေမီးပပ်ႉလိၵ်ႈ
ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွၼ်ႈပၼ် လၢႆပပ်ႉ ။
ပပ်ႉလိၵ်ႈသဵင်တွၼ်ႈပၼ် လၢႆပပ်ႉ ။
ယူႇၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လႆႈထိုင် 3လိူၼ်
( ပၵတိ ယူႇလႆႈ 3 ဝူင်ႈ ) ။
မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်ၵၼ် လႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။
ထူဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇ ၼင်ႇပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်လႆႈ
ၵူႈဝၼ်း ။
ထၢမ်လွင်ႈဢၢႆႇꩪီႇလႆႈ
ၵႃႇသူင်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ၾရီး
Course
ꨟူဝ္ေꨁꨣꨳ တꨣꨲပူင္သြꨓ္ ꨡြꨓ္ႊလꨤꨯႊ
ဝꨓ္းထိ 1/8/2020
ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟြင္ꨳꨟꨱꨓ္းတꨱမ္ 5990฿
ꨗꨮ္လꨤတ္ꨳဝꨯꨵထꨣꨲꨡြꨓ္တꨤင္း 10 ေꨀꨣꨵ
ေတယြမ္းလူင္းပꨓ္ꨀမ္းသိုဝ္ꨳ
ꨀꨣꨳꨁꨓ္လိူဝ္ 1990฿
ꨟပ္ꨵလုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းပြꨀ္ꨳꨓိုင္ꨳ 20 ေꨀꨣꨵ
ေပꨣးတꨱမ္ယဝ္ꨵ ꨟပ္ꨵမꨮ္ꨲထꨰင္ꨳ ဝꨤꨯး 3 လိူꨓ္ပူꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲ
ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟြင္ꨳꨟꨱꨓ္းတꨱမ္ 5990฿ ပꨀတိ
ေတမီးပပ္ꨵလိꨀ္ꨳ
ꨀꨤꨓ္ငိုꨓ္းတြꨓ္ꨳပꨓ္ လꨤꨯပပ္ꨵ ။
ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳသꨱင္တြꨓ္ꨳပꨓ္ လꨤꨯပပ္ꨵ ။
ယူꨲꨓꨮ္းꨟြင္ꨳꨟꨱꨓ္းꨡြꨓ္ႊလꨤꨯႊ လꨯꨳထိုင္ 3လိူꨓ္
( ပꨀတိ ယူꨲလꨯꨳ 3 ဝူင္ꨳ ) ။
မꨣးꨟူပ္ꨵꨡုပ္ꨲ တြင္ꨳထꨤမ္ꨀꨓ္ လꨯꨳ ꨀူꨳꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ။
ထူဝ္းလꨤတ္ꨳေတꨣꨲ ꨓင္ꨲပꨱꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨀꨓ္လꨯꨳ
ꨀူꨳဝꨓ္း ။
ထꨤမ္လြင္ꨳꨡꨤꨯꨲꩪီꨲလꨯꨳ
ꨀꨣꨲသူင္ꨲပပ္ꨵလိꨀ္ꨳ ꨘရီး
သူꨓ္ꨅꨮ္တြင္ꨳထꨤမ္လꨯꨳတီꨳ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
#လꨤꨓ္ꨵꨁꨤꨯꨡꨤꨯꨲထီꨲꨘꨣꨁြꨓ္း
#လꨤꨓ္ꨵꨁꨤꨯပပ္ꨵလိꨀ္ꨳꨘꨣꨁြꨓ္း
Dtac သိမ်းၶူင်းၵရႃၽၼ်း ၼႅတ်ႉဝႆး 10 Mbps

☑️ Dtac သိမ်းၶူင်းၵရႃၽၼ်း ၼႅတ်ႉဝႆး 10 Mbps
☑️ ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵွၼ်ႇ 31/12/2020
☑️ ၵမ်းလဵဝ် မူတ်းယဝ်ႉ​ၵေႃႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ
☑️ ၸၢႆႇငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ☑️1,300฿
☑️ ဢမ်ႇတၢပ်ႈသႂ်ႇငိုၼ်းထႅင်ႈ
☑️ ၸႂ်ႉလႆႈႁိုင် ☑️6 လိူၼ်
☑️ ဢႃႇယု
ၼပ်ႉတၢင်ႈတေႇဝၼ်းပိုတ်ႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆသိမ်း
တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလိုၼ်းသုတ်းလႆႈ 31/12/2020
☑️ ၼႅတ်ႇဝႆး ☑️10Mbps🚀🚀🚀
☑️ ၸႂ်ႉ 3/4G လႆႈၼမ်ထိုင် ☑️ တဵမ်တီႈ ၵူႈလိူၼ်
ထူဝ်းၼႂ်း Dtac & ၼွၵ်ႈ ၾရီး ☑️24 ၸူဝ်ႈမူင်း
ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး ✈️🛩️🚁
☑️သူၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်းDtac သိမ်းၶူင်းၵရႃၽၼ်း ၼႅတ်ႉဝႆး 10 Mbps


☑️ Dtac သိမ်းၶူင်းၵရႃၽၼ်း ၼႅတ်ႉဝႆး 10 Mbps
☑️ ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵွၼ်ႇ 31/12/2020
☑️ ၵမ်းလဵဝ် မူတ်းယဝ်ႉ​ၵေႃႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ
☑️ ၸၢႆႇငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ☑️799฿
☑️ ဢမ်ႇတၢပ်ႈသႂ်ႇငိုၼ်းထႅင်ႈ
☑️ ၸႂ်ႉလႆႈႁိုင် ☑️3 လိူၼ်
☑️ မူတ်း 3လိူၼ် တေႃႇလႆႈထႅင်ႈ လိူၼ် 200฿
☑️ ဢႃႇယု
ၼပ်ႉတၢင်ႈတေႇဝၼ်းပိုတ်ႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆသိမ်း
တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလိုၼ်းသုတ်းလႆႈ 31/12/2020
☑️ ၼႅတ်ႇဝႆး ☑️10Mbps🚀🚀🚀
☑️ ၸႂ်ႉ 3/4G လႆႈၼမ်ထိုင် ☑️ တဵမ်တီႈ ၵူႈလိူၼ်
ထူဝ်းၼႂ်း Dtac & ၼွၵ်ႈ ၾရီး ☑️24 ၸူဝ်ႈမူင်း
ၵႃႈသူင်ႇ ၾရီး ✈️🛩️🚁
☑️သုၼ်ၸႂ်တွင်ႈထၢမ်လႆႈ
Line = https://line.me/ti/p/ETLgwQO-e9
inbox = https://web.facebook.com/messages/t/phawga1
#လၢၼ်ႉၶၢႆဢၢႆႇထီႇၾႃၶွၼ်း
#လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၾႃၶွၼ်း